Gezond aan het werk

Wat te doen als je via flexschilder.nl werkt en ziek wordt?

Ziek melden

Kun je niet komen werken omdat je ziek bent? Geef dit dan op tijd en op de juiste manier door. Meld je op de eerste ziektedag voor 9.00 uur telefonisch ziek bij zowel jouw ondernemer van flexschilder.nl als de opdrachtgever. Ben je zelf niet in staat om je ziek te melden? Laat iemand anders dan voor je bellen. Zorg er daarnaast voor dat je bereikbaar blijft, zodat er altijd contact met je kan worden opgenomen.

Beter melden

Ben je weer beter? Meld dit dan direct bij de ondernemer van flexschilder.nl, de opdrachtgever en FlexCom4 (flexschilder.nl heeft FlexCom4 aangesteld om zorg te dragen voor o.a. de verzuimadministratie, de claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling van het dagloon).

Het telefoonnummer van FlexCom4 is: 024-3741666

Ziektewetuitkering

In bepaalde gevallen heb je recht op een ziektewetuitkering. De hoogte en duur van deze uitkering is uiteraard afhankelijk van je persoonlijke situatie. Tegenover het recht op ziektegeld staan enkele verplichtingen. Deze staan beschreven in het ziekteverzuimreglement, dat je van ons krijgt bij je contractondertekening. 

Re-integratie

We begeleiden je om weer aan het werk te gaan. Samen met jou doen we er alles aan om de verzuimduur te verkorten en het herstel te bespoedigen. 

Ziekteverzuimreglement

In het ziekteverzuimreglement staan de afspraken tussen flexschilder.nl en de uitzendkracht zo helder mogelijk beschreven, waaronder de spelregels die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Heb je nog vragen? Mail of bel dan gerust met een flexschilder.nl-vestiging bij jou in de buurt.